Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Newlife (“chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web https://thecanopysmartcity.com.vn/ (gọi tắt là “Trang web”). Trang này thông báo với bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân chúng tôi nhận được từ người sử dụng Trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo đúng chính sách này.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Trong quá trình sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân có thể sử dụng để liên lạc hoặc nhận biết bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên của bạn (“Thông tin Cá nhân”).

Dữ liệu Nhật ký

Giống như nhiều nhà điều hành trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu Nhật ký”).

Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập, thời gian bạn dành trên những trang đó và các số liệu thống kê khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics để thu thập, giám sát và phân tích thông tin này bất kể bạn ở đâu, bạn sống ở đâu, hoặc quốc tịch của bạn là gì; chúng tôi cung cấp cùng một tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư cho tất cả người dùng trên khắp thế giới, không phụ thuộc vào quốc gia xuất thân hay vị trí của họ.

Giao Tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để liên lạc với bạn qua bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc vật liệu quảng bá khác và thông tin khác mà bạn đã cung cấp; chúng tôi chỉ yêu cầu mức tối thiểu Thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện mục đích của tương tác của bạn với chúng tôi; chúng tôi không bán nó cho bên thứ ba; và chúng tôi chỉ sử dụng nó theo mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Cookie

Cookie là các tệp với lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một danh định duy nhất không nêu tên. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và lưu trữ trên ổ cứng của máy tính của bạn.

Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Bạn có thể chỉ đạo trình duyệt từ chối tất cả cookie hoặc báo cho bạn khi cookie đang được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, có thể bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của Trang web của chúng tôi.

Bảo Mật

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn đối với chúng tôi là quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải trên Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực sử dụng các phương tiện chấp nhận được về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Thay Đổi Trong Chính Sách Bảo Mật Này

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và sẽ giữ nguyên hiệu lực trừ khi có sự thay đổi trong các quy định của nó trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Chúng tôi giữ quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính Sách Bảo Mật này định kỳ. Việc sử dụng tiếp tục Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào vào Chính Sách Bảo Mật trên trang này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những sửa đổi đó và đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật đã sửa đổi.

Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.